Logo Firma MaKo

Kompensatory

Kompensatory mieszkowe

Kompensatory stosuje się do zabudowy w rurociągach przesyłowych wody grzewczej, pitnej, gazu, ścieków, olejów i chemikalii. Przeznaczone są do instalacji przy urządzeniach zasilających - pompach, zespołach pompowych, sprężarkach, turbinach, generatorach, skraplaczach, wentylatorach. Wyróżniamy kompensatory gumowe, kompensatory metalowe oraz kompensatory tkaninowe.

Poszczególne rodzaje kompensatorów spełniają następujące zadania:

  •  kompensacja rozszerzalności termicznej i przemieszczeń rurociągów
  •  korekcja niewspółosiowości i odchylenia kątowego
  •  tłumienie drgań i izolacja wibracji
  •  zmniejszenie hałasu
  •  pochłanianie energii uderzenia hydraulicznego
  •  ułatwienie montażu i demontażu armatury
  •  ochrona armatury przed nagłymi skokami ciśnienia i drganiami
  •  kompensacja naprężeń mechanicznych w instalacjach, gdzie ze względu  na brak wystarczającej przestrzeni nie ma możliwości zastosowania U-kształtek

DN
mm

BL
mm

Pole
przekroju
poprzecz.
Q(cm2)

(E)
mm

(F)
mm

Dopuszczalne przesunięcia

Maks. podciśnienie

Waga z

Ściskanie
mm

Rozcią-
ganie
mm

Boczne
mm

Kątowe
w o

bez
pierścieni
bar

z pierście-
niami
bar

kołnie-
rzami
kg

kołnierzami i ogranicznikami
kg

25/32
40
50
65

80
100
125
150

200
250
300

130
130
130
130

130
130
130
130

130
130
130

35
50
74
87

20
143
210
283

525
636
897

77
85
95
110

125
145
170
195

245
295
345

72
80
90
105

120
140
165
190

240
290
340

30
30
30
30

30
30
30
30

30
30
30

20
20
20
20

20
20
20
20

20
20
20

20
20
20
20

20
20
20
20

20
20
20

35
35
35
30

30
25
25
15

15
10
10

0.8
0.8
0.7
0.6

0.5
0.5
0.4
0.3

0.3
0.2
0.2

1.0
1.0
1.0
1.0

1.0
1.0
1.0
1.0

1.0
1.0
1.0

2.8
3.3
3.7
4.8

5.3
6.2
8.2
11.2

16.8
21.6
30.1

4.5
4.8
5.0
6.4

7.5
9.0
11.2
13.4

19.4
25.4
33.1


Odporność chemiczna kompensatorów

 

 

Copyright by TECHMAKO. All Rights Reserved.
Powered by Copyright © 2007-2022 | Powered by RFC